Inloggen

Don't have an account? Sign up now!

Lost Password?

Inschrijven

Password will be generated and sent to your email address.

Privacy Beleid

Laatste versie d.d. 06-07-2020

ZZPme Privacybeleid

1. Algemeen

1.1 ZZPme

Welkom bij ZZPme, een platform van ZZPme gevestigd te Amstelveen en met adres Fuut 2, 1187 BV en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 75166712.

1.2 Over dit beleid

Wij respecteren de privacy van onze gebruikers en hebben dit privacy beleid ontwikkeld als blijk van onze toewijding aan het beschermen van je privacy. Dit beleid beschrijft de informatie die we verzamelen en hoe die informatie gebruikt kan worden. Wij adviseren je om dit beleid aandachtig te lezen bij het gebruik van ons platform. Door gebruik van onze website, ons platform en onze diensten, accepteer je de meest recente voorwaarden en toepassingen in dit privacy beleid. Dit beleid is onderhevig aan verandering. We adviseren daarom dit beleid frequent te bekijken.

2. Persoonsgegevens

2.1 Over de gegevens die wij verzamelen

ZZPme verzamelt en verwerkt:

  1. persoonsgebonden informatie zoals: naam, adresgegevens, woonplaats, leeftijd, contactgegevens, KvK gegevens, BTW-nummer, profielfoto’s, facturen, content door jouw geplaatst op ons platform en onze communicatie met jou; en
  2. informatie over je gebruik van ons platform, zoals: voorkeuren voor opdrachten, opdrachtgeschiedenis, aanmeld- en annuleringsgeschiedenis, beoordelingen, zoekgeschiedenis, betalingen, opdrachtlocaties, klikgedrag en reactiesnelheid.

2.2 Doeleinden

De voornaamste doeleinden waarvoor ZZPme je persoonsgegevens gebruikt, zijn:

  1. De mogelijkheid tot het aanbieden van en reageren van en op opdrachten;
  2. Klantondersteuning. Via verschillende tools helpen wij je met vragen met betrekking tot het platform.
  3. Analyse van je gebruik van ons platform;
  4. Ontwikkeling van gebruikersprofielen;
  5. Uitvoering van onze service; en
  6. Optimalisatie van onze service (waaronder het plaatsen en vinden van opdrachten en het versturen van factuur naar opdrachtgever na aanschaffing Opdrachtenpakket).

2.3 Over de bewaring van de gegevens die wij verzamelen

ZZPme bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het uitvoeren van haar diensten of zolang ZZPme bij de wet verplicht is. Persoonlijke gegevens bewaren wij gedurende de periode dat je actief bent op het platform. Indien je 6 maanden geen gebruik maakt van ZZPme verwijderen wij automatisch je persoonsgegevens en account.

Iedereen heeft tevens het recht om vergeten te worden. Wanneer je een verzoek doet om  verwijdering van persoonsgegevens of in je gebruikersprofiel aangeeft je account te willen verwijderd, vernietigen wij je persoonsgegevens direct.

Wat betreft facturatie is ZZPme wettelijk verplicht om deze documenten 7 jaar te bewaren.

2.4 Geen informatiedeling

Wij delen niet zomaar persoonsgebonden gegevens met derden. Dit doen wij alleen bij bevestiging van beschikbaarheid voor opdrachten en de totstandkoming van een opdrachtovereenkomst, bij onderzoek naar frauduleuze handelingen, bij het ten uitvoer brengen van bepalingen zoals opgenomen in de Gebruikersovereenkomst, indien daar toestemming voor is gegeven of als de wet ons dit verplicht. Daarnaast gebruiken wij gegevens, vaak geanonimiseerd, voor analytische doeleinden.

2.5 Over de bescherming van de gegevens die wij verzamelen

ZZPme neemt verstrekkende maatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens tegen ongeautoriseerde toegang en gebruik. Echter, geen enkel systeem kan volledig beschermd zijn. Wij nemen maatregelen op zowel technisch als organisatorisch gebied en doen ons uiterste best om vertrouwelijk met jouw gegevens om te gaan.

3. Privacybeleid van derden

Pagina’s waar ZZPme naar linkt, partners van ZZPme en/of banners op ZZPme vallen niet onder dit privacybeleid. Deze derden voeren een zelfstandig privacybeleid. Raadpleeg het privacybeleid van deze derden voor meer informatie. Zie ook: http://www.google.com/policies/privacy/partners/

4. Analytische cookies

Deze cookies helpen het platform van ZZPme te verbeteren. De cookies verzamelen informatie over de manier waarop u het platform van ZZPme gebruikt. Dit omvat informatie over de meest bezochte pagina’s, uw klikgedrag en de periode dat u zich op ons platform bevindt.

Naam Functie Bewaartermijn
Google Analytics Deze tool geeft iedere gebruiker een uniek nummer waarmee gegevens kunnen worden geanalyseerd zoals het aantal bezochte pagina’s, hoeveel gebruikers we in bepaalde regio’s hebben en welke bezoekers direct wegklikken. De gegevens die Google Analytics analyseert zijn geanonimiseerd en niet beschikbaar voor derden. 26 maanden – hierdoor kunnen wij ieder jaar data vergelijken.

 

5. Data opvragen en verwijderen

U kunt ZZPme te allen tijde verzoeken om inzage in je persoonsgegevens. Je kunt daarnaast ZZPme verzoeken je persoonsgegevens te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Gebruik onderstaand emailadres om een verzoek te doen.

6. Contact

Voor vragen of opmerkingen, neem dan contact op met ons via email: support@ZZPme.nl